23 mei 2018

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Vissers Aardbeiplanten BV, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12028448, inzake de website Vissers.com. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Vissers Aardbeiplanten BV door middel van het klantensysteem van Vissers Aardbeiplanten BV en de website Vissers.com alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.
Uw privacy is voor Vissers Aardbeiplanten BV van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze altijd zorgvuldig hanteren. In deze privacyverklaring verklaren wij wat Vissers Aardbeiplanten BV allemaal doet met de informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of graag verneemt wat wij precies over u bijhouden, neem dan gerust contact met ons op.

Contactformulier

Met het contactformulier of via een e-mailbericht kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en uw naam. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Bent u klant van Vissers Aardbeiplanten BV?

Zodra u klant bent, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, adres, woonplaats-gegevens, geslacht (voor de aanspreekvorm), e-mailadres, telefoonnummer(s) en factuuradres. Wij bewaren deze informatie tot een overeenkomst is afgerond en de daarop volgende zeven jaar (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Promotie

Het is mogelijk dat wij u op de hoogte brengen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit kunnen wij doen per e-mail, via social media, via de post of per telefoon.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze promotie. U kunt ons daarvan op de hoogte brengen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de levering aan u of als de wet zegt dat dat moet. 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om kwalitatief hoogwaardige diensten te kunnen aanbieden.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. 

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen wij er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Wanneer u onze website bezoekt laden wij alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies wij met welk doel gebruiken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Daarvoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met onze web host gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van u op en is deze manier toegestaan zonder dat uw toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website of de bedrijfsvoering van Vissers Aardbeiplanten BV wijzigt, zullen wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de bovenstaande datum en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of als u wilt weten over welke persoonsgegevens van u beschikken, kunt u gerust contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Meer informatie / aanpassingen

Graag meer informatie opvragen óf aanpassingen door laten voeren? Met onderstaande punten kunnen wij u van dienst zijn:

  1. Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
  2. Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben;
  3. Het laten corrigeren van eventuele fouten;
  4. Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  5. Intrekken van toestemming;
  6. Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  7. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent. Dit zullen wij ook voor zover mogelijk verifiëren. Hierdoor wijten wij zeker dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Verlenen wij geen medewerking of bent u niet tevreden met de verstrekte informatie, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Vissers Aardbeiplanten BV
Midden Peelweg 10
5966 RE America
info@vissers.com
077-4648100

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren en om ons websiteverkeer te analyseren. Cookies zijn kleine (tekst-) bestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.vissers.com