Veredeling van aardbeienrassen

Vissers doet al jarenlang in Oud Gastel onderzoek naar nieuwe, voor professionele telers interessante aardbeienrassen. Veredelaar is Albert Konings. Veredeling van aardbeirassen is een tijdrovende bezigheid. Eerst moet op basis van een profiel de vader en moeder bepaald worden. Het profiel is afhankelijk van een lijst van wensen die men graag in het nieuwe ras terug zou zien. Daarbij moet men denken aan oogsttijdstip, vruchtkenmerken, ziektegevoeligheden etc.

De kruising wordt gemaakt en de bestoven planten worden apart van andere gezet waarbij voorkomen dient te worden dat bestuiving door vreemde rassen plaats vindt. Het zaad van de bestoven vrucht wordt uitgezaaid en ieder plantje is een apart nieuw ras. Deze moeten uitgeplant en intensief geselecteerd worden. De kunst is de goede van de slechte te onderscheiden.

De geselecteerde soorten worden daarna vermeerderd en weer beoordeeld. Alleen de beste aardbeiensoorten blijven op deze manier over. Het komt regelmatig voor dat geen enkele zaailing de toets der kritiek doorstaat. Het gehele traject duurt minimaal tien jaar. Zelfs dan komt het voor dat een geselecteerd ras niet aan alle verwachtingen voldoet. Door de jaren is het een komen en gaan van rassen. In het rassenoverzicht zijn enkele van de rassen beschreven die door Vissers zijn gelanceerd. Doorlopend zijn er nieuwe rassen die beoordeeld worden, deels op het bedrijf zelf en deels bij telers die passen bij het profiel van het betreffende ras.

Selectie

De belangrijkste eigenschappen waarop potentiële aardbeirassen geselecteerd worden:

 • Uiterlijk en smaak van de vrucht;
 • Ziektegevoeligheid voor schimmelziektes;
 • Afwijkende planteigenschappen;
 • Opbrengstpotentieel;
 • Stevigheid van de vrucht en uitstalleven;
 • Gehaltes aan vitamine en anti-oxidanten.

Daarna worden de geselecteerde rassen beproefd op hun mogelijkheden in de verschillende teeltsystemen, zoals heel vroege teelt in de kas en verlate teelt met wachtbedplanten, en de verschillende klimaten van Europa.

Aardbeirassen

Ons assortiment aardbeienrassen bied uitkomst aan vrijwel elke professionele teler. Zo hebben we zowel rassen voor late als vervroegde teelten, voor optimale smaak, optimale opbrengst, of zelfs beide.

Rijptijden

Onze aardbeirassen zijn ook opgenomen in een rijptijdenoverzicht, waarin u de rijptijden gemakkelijk kunt vergelijken.

Onderzoek

Vissers Aardbeiplanten BV heeft al enige jaren tijd en energie gestoken in een veredelingsprogramma in een poging nieuwe, voor de professionele teler interessante rassen, te vinden.

Teeltsysteem

De beste aardbeienplanten zijn niets zonder een goed teeltsysteem.

Ziekten en andere plantbedreigingen

Aardbeiplanten worden door allerlei ziekten en insecten bedreigd. Om tot een maximale productie te komen zijn een aantal voorzorgsmaatregelen en beschermingsmiddelen nodig.

Classificaties

Aardbeiplanten worden als volgt geclassificeerd:

 • Pre-basis materiaal (PBM) - Deze plant is geregistreerd bij de NAKT en is getoetst op virussen. De nabouw van deze plant word als BM geclassificeerd.
 • Basis materiaal (BM1, 2 of 3) - Deze planten worden in een insectenvrije kas doorvermeerderd. De eerste nabouw is BM1. Zolang deze planten in de insectenvrije kas blijven wordt de nabouw van BM1, de BM2. De nabouw van de BM2 is de BM3 en wordt ook in een insectenvrije kas geteeld. Wanneer de nabouw van BM1, BM2 of BM3 naar buiten gaat om te vermeerderen worden in deze gevallen BM5-planten geproduceerd.
 • BM4 - De in een bedekte teelt vermeerderde nabouw van BM1 of BM2 of BM3, geschikt voor vermeerdering.
 • BM5 - De in de open lucht vermeerderde nabouw van BM1, 2, 3 of 4, geschikt voor vermeerdering.
 • Gecertifeerd materiaal (CM) - Productieplanten, afkomstig van BM moederplanten.
 • CAC - Niet gecertificeerde productieplanten, en dus niet geschikt voor vermeerdering. Reden voor het niet certificeren kan zijn afkomst van buitenlandse moederplanten, nabijheid van productievelden of een te hoog percentage afwijkende planten.
   

Bovenstaande tekst is afgeleid van de regelgeving opgesteld door de NAKT in Nederland. Buiten Nederland gelden voor dezelfde classificatie minder stringente groeiomstandigheden. 

Nak Tuinbouw

Vissers aardbeirassen

Aardbeienrassen​Ook is Vissers Aardbeiplanten BV lid van de East Malling Breeding Club. Dit programma wordt geleid door Dr. Adam Whitehouse en is gesitueerd in Engeland. Rassen zoals Malling Centenary e.a. zijn hier ontwikkeld.

Ander onderzoek

Vissers Aardbeiplanten is naast de eigen veredeling ook initiatiefnemer en deelnemer in "Hansabred GmbH & Co KG". Hansabred is een veredelingsprogramma in Dresden, Duitsland, waar Dr. Klaus Olbricht aardbeirassen veredelt. Hier kan gebruik gemaakt worden van het genetisch materiaal dat door Dr. Staud verzameld is en een hele brede basis geeft met erg veel verschillende mogelijkheden.