Aspergeziekten en plantbedreigingen

Voor het maken van de juiste keuze om een chemische bestrijding uit te voeren dient u contact op te nemen met de voorlichtingsdienst in uw land. Ieder land heeft andere toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen. Wij zullen alleen de aantastingen beschrijven, zodat u ze beter zult herkennen.

Aspergekever

CRIOCERIS DUODECIMPUNCTATA (ROOD) / CRIOCERIS ASPARAGI (BLAUW)
Deze blauwe en rode kevertjes leggen eitjes op het loof. De larven vreten aan het loof en kunnen vooral op een- en tweejarige velden schade aanrichten. De aantasting begint meestal pleksgewijs maar kan in een korte tijd zich snel uitbreiden.

Aspergevlieg

PLATYPAREA POECILOPTERA
Deze donkere vlieg met lichte vlekken op de vleugels is goed te herkennen op een aspergeveld. De vliegen zijn actief van eind april tot begin juli. Er komt maar een generatie per jaar voor. De vliegen leggen eitjes in de koppen van de jonge stengels. De larven vreten in de stengels juist onder het maaiveld gangen en verpoppen zich in de stengel. De aangetaste stengel groeit krom en sterft vroegtijdig af. De activiteit van de vlieg is het grootst bij warm weer.

Behalve chemische bestrijding zal het verwijderen van het loof in de winter de infectiedruk kleiner maken.

Bonenvlieg

DELIA PLATURA
De bonenvlieg legt tijdens het oogstseizoen eitjes in de stengels. De larven vreten gangen in de stengels, waardoor deze ongeschikt zijn voor consumptie. De aantasting komt het ene jaar wel voor en het andere jaar niet.

Botrytis

BOTRYTIS CINEREA
Deze schimmelaantasting laat het loof vroegtijdig afsterven, waardoor minder reservestoffen voor de plant beschikbaar komen. Deze schimmel komt in alle aspergevelden van jong tot oud voor. Bestrijding dient plaats te vinden vanaf het moment dat de bloemen van het loof vallen, omdat op de wondjes de eerste botrytis kan binnendringen.

Een dicht gewas zal meer aandacht vragen dan een open gewas. Hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid en blad-nat periodes van meer dan 6 uur werken een aantasting in de hand.

Roest

PUCCINIA ASPARAGI
Op aspergepercelen treden in het voorjaar vooral op de basis van de stengels, iets verheven, langwerpige pukkels op. In de zomer verspreiden deze rood-bruine pukkels zich over het hele loof. In de herfst worden ze bruinzwart en verstuiven niet meer. Aangetaste stengels en stengeldelen sterven af.

Stemphilium

STEMPHILIUM VESICARIUM
Te herkennen aan ovaal ronde vlekken op de stengel en naalden die voor versnelde afsterving zorgen.

Voetziekte

FUSARIUM OXYSPORUM ASPARAGI
Starten met gezond materiaal voorkomt veel problemen. De bruine ovale rottende plekken zijn te vinden op vlezige wortels. De haarwortels sterven af.

Storende lagen en water in de groeizone zijn vaak te oorzaak van deze aantasting. Met name als in deze situatie beschadigingen van de wortels worden veroorzaakt.

Preventief kunnen -naast het kiezen van gezond plantmateriaal- de planten worden gedompeld voor het planten. Van belang is dat de gedompelde planten niet opdrogen voor het planten.