Vissers Plant Innovators is met ondersteuning (steun van het ELFPO "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland" http://ec.europa.eu/agriculture/index.nl.htm) van de Europese Unie en van de Provincie Limburg gestart met de aanleg van de waterzuivering van het drainwater afkomstig van onze trayvelden. Het drainwater wordt door een waterzuiveringsinstallatie met een voorfilter geleidt en na zuivering het water weer geschikt om hergebruikt te worden. Een maximale besparing van het gebruik van water wordt hierdoor bereikt. Vissers Plant Innovators draagt hiermee bij aan een verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw.

Logo ELFPOKnipselAfbeelding bord


Naar het overzicht van nieuwsberichten